انوار هدایت، ترجمه منظوم جمله های کوتاه امام علی (ع)
37 بازدید
ناشر: نهضت سواداموزی
نقش: مترجم
سال نشر: 1379
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این مجموعه سخنانی از امام علی (ع) با ترجمه فارسی همچنین ترجمه منظوم (در قالب دو بیتی و رباعی) فراهم امده است.