پشت دروازه های خونین شهر: مجموعه شعر
35 بازدید
ناشر: هماهنگ
نقش: نویسنده
شابک: 964-91619-4-5
سال نشر: 1379
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
29 قطعه شعر در توصیف خرمشهر اعم از بزرگداشت استقامت و جانفشانی رزمندگان ازادی خرمشهر و مانند ان در سروده های این مجموعه ـ از سرایندگان معاصر ـ گرد امده است.