روش حفظ قرآن
26 بازدید
ناشر: زائر
نقش: زیر نظر
شابک: 978-964-180-105-4
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
اموزش روش های عمومی و تخصصی (حفظ قران) کریم است. در این اثر ضمن بیان اهمیت حفظ قران از منظر روایات ابتدا شرایط عمومی حفظ قران کریم و سپس روش حفظ برتر و تخصصی قران اموزش داده شده و استعداد اوقات مناسب حفظ ممارست پی گیر اشنایی با تجوید صحیح خوانی قران اشنایی با صرف و نحو و برنامه های مدون حفظ قران بررسی گردیده است. تقسیم بندی ایات بزرگ ارتباط بیان ایات و تصویر ان ها در ذهن دقت کردن در ایات مشابه تقسیم قران و سوره ها حفظ شماری ایات برنامه حفظ روزانه زمان مناسب برای حفظ مرور کردن حفظ افزایش محفوظات و روش حفظ جز به جز قران از جمله مطالب مهم اموزشی در این نوشتار است.