غریب آشنا، مجموعه نثر ادبی، معصوم دهم
36 بازدید
ناشر: عابد
نقش: نویسنده
شابک: 964-364-249-6
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این مجموعه چند نوشته ادبی در توصیف فضایل و مکارم امام رضا (ع) گرداوری و به طبع رسیده است .